Sinu kutsumus

Tootmine

Tere tulemast meie tootmismeeskonda! Siin kohtub tipptehnoloogia meisterlikkuse ja täpsusega, et toota laias valikus erinevaid tooteid, suurseeriatest kuni väga spetsiifiliste toodeteni. Ühtlase kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks on meie tootmises kasutusel robotid ja kõige uuemad tehnoloogilised lahendused. Endoskoopia maailmaturu liidri positsiooni aitavad meil hoida parimad meditsiiniseadmete insenerid. Me vastutame oma toodete eest, sest neil on oluline roll patsientide ravis. Keskendudes uuendustele ja pidevale parendusele avardame oma valdkonna piire. Ühine meiega, et muuta maailm paremaks täppistootmise ja vastutustundliku tootearenduse abil.

Tootmine

Tere tulemast meie tootmismeeskonda! Siin kohtub tipptehnoloogia meisterlikkuse ja täpsusega, et toota laias valikus erinevaid tooteid, suurseeriatest kuni väga spetsiifiliste toodeteni. Ühtlase kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks on meie tootmises kasutusel robotid ja kõige uuemad tehnoloogilised lahendused. Endoskoopia maailmaturu liidri positsiooni aitavad meil hoida parimad meditsiiniseadmete insenerid. Me vastutame oma toodete eest, sest neil on oluline roll patsientide ravis. Keskendudes uuendustele ja pidevale parendusele avardame oma valdkonna piire. Ühine meiega, et muuta maailm paremaks täppistootmise ja vastutustundliku tootearenduse abil.

Müük ja turundus

Tere tulemast meie müügi- ja turundusmeeskonda, kus missiooniga töö kohtub globaalsete võimalustega. Meil on ülemaailmselt rohkem kui 70 asukohta, kus meie erinevad spetsialistid saavad mõjutada tervishoiutööstuse arengut.
Meie meeskond on pühendunud uuenduslike ja kvaliteetsete toodete toomisele tervishoiuasutuste operatsioonisaalidesse. Teeme koostööd tervishoiuspetsialistidega, et saavutada paremaid kirurgilisi tulemusi ja aidata kaasa patsientide elukvaliteedi paranemisele.
Meie müügi- ja turundusmeeskonna liikmena on Sul võimalus töötada koos kogenud spetsialistidega ja pakkuda tootekoolitusi kirurgidele. Me investeerime oma meeskonnaliikmetesse ning loome keskkonda, mis soodustab tööalast kasvu ja arengut.
Ühine meiega, et pakkuda maailmale uuenduslikke lahendusi.

Müük ja turundus

Tere tulemast meie müügi- ja turundusmeeskonda, kus missiooniga töö kohtub globaalsete võimalustega. Meil on ülemaailmselt rohkem kui 70 asukohta, kus meie erinevad spetsialistid saavad mõjutada tervishoiutööstuse arengut.
Meie meeskond on pühendunud uuenduslike ja kvaliteetsete toodete toomisele tervishoiuasutuste operatsioonisaalidesse. Teeme koostööd tervishoiuspetsialistidega, et saavutada paremaid kirurgilisi tulemusi ja aidata kaasa patsientide elukvaliteedi paranemisele.
Meie müügi- ja turundusmeeskonna liikmena on Sul võimalus töötada koos kogenud spetsialistidega ja pakkuda tootekoolitusi kirurgidele. Me investeerime oma meeskonnaliikmetesse ning loome keskkonda, mis soodustab tööalast kasvu ja arengut.
Ühine meiega, et pakkuda maailmale uuenduslikke lahendusi.

Personalitöö

Tere tulemast personaliosakonda! Meie tiimi liikmena on Sul oluline roll KARL STORZi töötajate tööelu korraldamisel. Sul on võimalus töötada erinevate projektide ja algatustega, et olla toeks ja luua motiveerivat töökeskkonda edukale karjäärile.
Meie eesmärk on olla meditsiinitehnika valdkonna eelistatud tööandja. Meie personalitiimil on selles oluline roll. Parimate talentide kaasamine ja hoidmine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse ja edukuse.
Ühine meiega, et oleksime eelistatud tööandja meditsiinitehnika valdkonnas.

Personalitöö

Tere tulemast personaliosakonda! Meie tiimi liikmena on Sul oluline roll KARL STORZi töötajate tööelu korraldamisel. Sul on võimalus töötada erinevate projektide ja algatustega, et olla toeks ja luua motiveerivat töökeskkonda edukale karjäärile.
Meie eesmärk on olla meditsiinitehnika valdkonna eelistatud tööandja. Meie personalitiimil on selles oluline roll. Parimate talentide kaasamine ja hoidmine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse ja edukuse.
Ühine meiega, et oleksime eelistatud tööandja meditsiinitehnika valdkonnas.

Nõuded ja regulatsioonid

Tere tulemast regulatiivosakonda! Meie prioriteet on patsientide tervis ja ohutus. Meil  on oluline roll meditsiinitehnoloogiate õigeaegsel ja ohutul turule viimisel. Seeläbi anname omalt poolt olulise  panuse patsientide tervenemisele.
Regulatiivosakonna tiimiliikmena teed koostööd tervishoiuvaldkonna parimate spetsialistidega, et saada meie uusimatele meditsiinitehnoloogiatele regulatiivne heakskiit. Sinu töö mõjutab otseselt meie toodete ohutust ja tõhusust.
Patsiendi ohutus ja meie toodete vastavus standarditele ja regulatsioonidele on meie vastutada. Ühine meiega, et koos panustada meditsiini arengusse üle maailma.

Nõuded ja regulatsioonid

Tere tulemast regulatiivosakonda! Meie prioriteet on patsientide tervis ja ohutus. Meil  on oluline roll meditsiinitehnoloogiate õigeaegsel ja ohutul turule viimisel. Seeläbi anname omalt poolt olulise  panuse patsientide tervenemisele.
Regulatiivosakonna tiimiliikmena teed koostööd tervishoiuvaldkonna parimate spetsialistidega, et saada meie uusimatele meditsiinitehnoloogiatele regulatiivne heakskiit. Sinu töö mõjutab otseselt meie toodete ohutust ja tõhusust.
Patsiendi ohutus ja meie toodete vastavus standarditele ja regulatsioonidele on meie vastutada. Ühine meiega, et koos panustada meditsiini arengusse üle maailma.

Infotehnoloogia

Meie IT-meeskonnal on võtmeroll andmete turvalisuse tagamisel, meie ettevõtte tõhususe ja töötajasõbralikkuse suurendamise vahendite rakendamisel ning meie toodete täiustamisel digitaalsete teenustega.
IT-meeskonna liikmena on Sul võimalus edendada digitaliseerimist ja teha koostööd kolleegidega kogu meie organisatsioonis. Sinu töö tagab meie andmete turvalisuse ja meie protsesside tõhususe. Meie toodete täiustamine digiteenustega loob lisaväärtust meie klientidele.
Meie ülesanne on tagada, et töötajatel oleksid  olemas vajalikud vahendid selleks, et teha parimal viisil oma tööd. Lisaks otsime pidevalt uusi võimalusi oma toodete uuendamiseks ja täiustamiseks. Ühine meiega, et tehnoloogia abil luua lisaväärtust meditsiinitehnikale.

Infotehnoloogia

Meie IT-meeskonnal on võtmeroll andmete turvalisuse tagamisel, meie ettevõtte tõhususe ja töötajasõbralikkuse suurendamise vahendite rakendamisel ning meie toodete täiustamisel digitaalsete teenustega.
IT-meeskonna liikmena on Sul võimalus edendada digitaliseerimist ja teha koostööd kolleegidega kogu meie organisatsioonis. Sinu töö tagab meie andmete turvalisuse ja meie protsesside tõhususe. Meie toodete täiustamine digiteenustega loob lisaväärtust meie klientidele.
Meie ülesanne on tagada, et töötajatel oleksid  olemas vajalikud vahendid selleks, et teha parimal viisil oma tööd. Lisaks otsime pidevalt uusi võimalusi oma toodete uuendamiseks ja täiustamiseks. Ühine meiega, et tehnoloogia abil luua lisaväärtust meditsiinitehnikale.

Finants ja raamatupidamine

Finants- ja raamatupidamisosakonnal on oluline roll ettevõtte visiooni teostamisel. Meie meeskond vastutab selle eest, et finantsressursid on tõhusalt ja tulemuslikult hallatud. See võimaldab meil investeerida teadus- ja arendustegevusse, tipptasemel tehnoloogiatesse ja uuenduslikesse ravimeetoditesse. Finantsandmeid töödeldes ja analüüsides teeme teadlikke otsuseid, mis aitavad kaasa meie organisatsiooni kasvule ja edule, samal ajal jäädes truuks meie põhiülesandele – pakkuda patsientidele parimaid lahendusi.

Finants ja raamatupidamine

Finants- ja raamatupidamisosakonnal on oluline roll ettevõtte visiooni teostamisel. Meie meeskond vastutab selle eest, et finantsressursid on tõhusalt ja tulemuslikult hallatud. See võimaldab meil investeerida teadus- ja arendustegevusse, tipptasemel tehnoloogiatesse ja uuenduslikesse ravimeetoditesse. Finantsandmeid töödeldes ja analüüsides teeme teadlikke otsuseid, mis aitavad kaasa meie organisatsiooni kasvule ja edule, samal ajal jäädes truuks meie põhiülesandele – pakkuda patsientidele parimaid lahendusi.

Õigusaktid ja vastavusnõuded

Õigusaktidele ja nõuetele vastavus on meditsiini valdkonnas kriitilise tähtsusega. Õigus- ja vastavusspetsialistina töötad selle nimel, et meie äritavad oleksid eetilised ja vastaksid asjakohastele seadustele ja määrustele. Samuti annad meie meeskondadele õigusalast nõu ja tuge, et aidata meil toime tulla keeruliste õiguslike küsimuste ja riskidega. Kõrgeid eetilisi standardeid järgides ja nõuetele vastavust tagades toetame oma patsiente, partnereid ja sidusrühmi ning säilitame nende usalduse meie vastu.

Õigusaktid ja vastavusnõuded

Õigusaktidele ja nõuetele vastavus on meditsiini valdkonnas kriitilise tähtsusega. Õigus- ja vastavusspetsialistina töötad selle nimel, et meie äritavad oleksid eetilised ja vastaksid asjakohastele seadustele ja määrustele. Samuti annad meie meeskondadele õigusalast nõu ja tuge, et aidata meil toime tulla keeruliste õiguslike küsimuste ja riskidega. Kõrgeid eetilisi standardeid järgides ja nõuetele vastavust tagades toetame oma patsiente, partnereid ja sidusrühmi ning säilitame nende usalduse meie vastu.

Logistika

Ainult tõhusa ja tulemusliku logistika abil jõuavad meie tooted usaldusväärselt sinna, kus neid vajatakse. Meie logistikameeskonnal on oluline roll, et meie tooted oleksid patsientide jaoks ohutult ja tõhusalt transporditud ja ladustatud. Turvaline, kiire ja usaldusväärne logistika on meditsiinivaldkonnas eriti oluline,  sest isegi väikesed defektid või kahjustused pakendites võivad saada ohtlikuks patsiendi tervisele.
Logistika ei tähenda ainult toodete tarnimist, vaid ka lootust ja elukvaliteeti.

Logistika

Ainult tõhusa ja tulemusliku logistika abil jõuavad meie tooted usaldusväärselt sinna, kus neid vajatakse. Meie logistikameeskonnal on oluline roll, et meie tooted oleksid patsientide jaoks ohutult ja tõhusalt transporditud ja ladustatud. Turvaline, kiire ja usaldusväärne logistika on meditsiinivaldkonnas eriti oluline,  sest isegi väikesed defektid või kahjustused pakendites võivad saada ohtlikuks patsiendi tervisele.
Logistika ei tähenda ainult toodete tarnimist, vaid ka lootust ja elukvaliteeti.

Teadus- ja arendustegevus

Meie teadus- ja arendusmeeskond on teerajajaks ettevõtte visiooni edendamisel eesmärgiga parandada patsientide tervist. Pühendunud teadlaste, uurijate ja inseneride meeskond otsib pidevalt uusi lahendusi ajastu kõige pakilisematele tervishoiuprobleemidele. Tänased ideed on homsed elumuutjad. Sõltumata sellest, kas töötad kliiniliste uuringute, tarkvara või tootearenduse valdkonnas, otsid pidevalt uusi võimalusi, et täiustada raviprotseduure.

Teadus- ja arendustegevus

Meie teadus- ja arendusmeeskond on teerajajaks ettevõtte visiooni edendamisel eesmärgiga parandada patsientide tervist. Pühendunud teadlaste, uurijate ja inseneride meeskond otsib pidevalt uusi lahendusi ajastu kõige pakilisematele tervishoiuprobleemidele. Tänased ideed on homsed elumuutjad. Sõltumata sellest, kas töötad kliiniliste uuringute, tarkvara või tootearenduse valdkonnas, otsid pidevalt uusi võimalusi, et täiustada raviprotseduure.

Hooldus ja remont

Hästi hooldatud tooted on olulised, et tagada tõhusus ja patsiendi ohutus ning vähendada tervishoiuteenuse osutajate kulusid. Pakkudes oma partneritele üle kogu maailma kvaliteetset ja usaldusväärset hooldust, saame tagada, et nad töötavad ohutute ja parimas seisukorras seadmetega. Lisaks sellele kestavad hästi hooldatud seadmed kauem, vähendades vajadust kulukate asenduste ja remonditööde järele. Meie hooldus- ja remondimeeskonna töö tulemusena väheneb patsiendi tervist ohustavate rikete oht.

Hooldus ja remont

Hästi hooldatud tooted on olulised, et tagada tõhusus ja patsiendi ohutus ning vähendada tervishoiuteenuse osutajate kulusid. Pakkudes oma partneritele üle kogu maailma kvaliteetset ja usaldusväärset hooldust, saame tagada, et nad töötavad ohutute ja parimas seisukorras seadmetega.
Lisaks sellele kestavad hästi hooldatud seadmed kauem, vähendades vajadust kulukate asenduste ja remonditööde järele. Meie hooldus- ja remondimeeskonna töö tulemusena väheneb patsiendi tervist ohustavate rikete oht.

Kvaliteedijuhtimine

Meie kvaliteedijuhtimise meeskond vastutab protsesside väljatöötamise ja rakendamise eest, et tagada toodete ja teenuste vastavus standarditele ja meie partnerite ootustele. Teeme tihedat koostööd tootmis- ja hooldusmeeskondadega, et jälgida ja hinnata toodete kvaliteeti, tuvastada võimalikud probleemid ja vajadusel töötada välja vastavad lahendused. Pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteeme täiustades, saame pakkuda oma partneritele ja nende patsientidele parimaid võimalikke tooteid ja teenuseid.

Kvaliteedijuhtimine

Meie kvaliteedijuhtimise meeskond vastutab protsesside väljatöötamise ja rakendamise eest, et tagada toodete ja teenuste vastavus standarditele ja meie partnerite ootustele. Teeme tihedat koostööd tootmis- ja hooldusmeeskondadega, et jälgida ja hinnata toodete kvaliteeti, tuvastada võimalikud probleemid ja vajadusel töötada välja vastavad lahendused. Pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteeme täiustades, saame pakkuda oma partneritele ja nende patsientidele parimaid võimalikke tooteid ja teenuseid.